Sabtu, 07 April 2012

Biografi Al-Hafidz Ibnu Katsir


Nama asli beliau adalah Imaduddin Abul fida’ Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhou’ bin katsir Al-qurasy Ad-dimasyqy As syafi’i.Beliau lahir pada tahun 701 H/1306 M –menurut pandapat yang paling benar- di desa mujdal bagian dari wilayah busyro dan ibu beliau pula berasal dari desa itu,ayah beliau wafat pada tahun 703 H di desa mujdal itu pula;beliau berkata:”ketika itu aku masih kecil,anak yang berumur 3 th,kemudian kami pindah setslah itu pada th 707 H ke damsyiq ditemani oleh Kamaluddin Abdul Wahab”. 
            Di damsyiq beliau tumbuh dan berkembang dan pada kurun ke 8 di bawah naungan daulah Mamalik beliau banyak menyaksiksn peperangan-peperangan,walau demikian masa ini adalah masa perkembangan ilmu yang pada masa itu banyak bangunan sekolah-sekolah dan banyak karangan buku-buku yang dimulai sejak kurun ke 6 yakni pada masa Nuruddin Mahmud dan Ibnu ‘Asakir.
            Ibnu katsir mulai sibuk menuntut ilmu di bawah bimbingan saudaranya sendiri yakni Abdul Wahab,dan beliau hafal A-qur’an pada th 711 H,beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan bahasa,yang mana beliau belajar kepada pembesar ulama’ pada masa beliau.Adapun Syaikh beliau yang paling terkenal adalah Imam Ibnu Taimiyah.
            Beliau wafat pada hari kamis 26 sya’ban th 774 H,dan beliau dikuburkan  di dekat kuburan syaikh beliau yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.                                     
BUKU_BUKU KARANGAN BELIAU ANTARA  LAIN:
1.Tafsir Quranul ’Adzim
2.Fadhoilul Quran
3.Al-ba’itsul Hatsis fikhtishor ‘Ulumul Hadits
4.Ahaditsut-tauhid War-rad ‘Alasy-Syirki
5.Sirah Nabawiyah
        Tafsir Quranul ‘Adzim
Buku ini adalah salah satu dari buku-buku karangan Ibnu Katsir,kitab ini berisi tentang penafsiran(penjelasan) ayat-ayat yang ada di dalam Al-quran,dimulai dari surat Al-fatihah sampai dengan akhir surat dalam Al-quran.Jadi dalam kitab ini beliau Ibnu Katsir menafsiri setiap ayat yang ada di dalam Al-quran dan menjelaskan maksud kandungan dari ayat tersebut.Wallahu A’lam Bis-showab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar